Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs aicina uz rotaļnodarbībām pirmsskolas bērnus. Pirmā nodarbība 21.augustā.

Comentāri ir slēgti.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).