No 1. aprīļa plkst. 9.00 sāksies pieteikšanās Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra organizētajām vasaras radošajām dienas nometnēm. 2020.gada vasarā plānotās nometnes: 8.–19.jūnijs (bērniem 7–10 g.vec.) 6.–17.jūlijs (bērniem 7–10 g.vec.) 20.–31.jūlijs (bērniem 11–13 g.vec.) 3.–14.augusts (bērniem 7–10 g.vec.) Nometnes jauniešiem: 8.-12.jūnijs (15-25 gadu vecums) 29.jūnijs – 3.jūlijs (13-15 gadu vecums) Reģistrācija nometnēm no 1.aprīļa plkst.9.00 TIKAI  ELEKTRONISKI, aizpildot anketu tiešsaistē (saite uz

Lasīt vairāk…

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs aicina uz rotaļnodarbībām pirmsskolas bērnus. Pirmā nodarbība 21.augustā.

Laiks. Ir laiks tikties. Vai jūtat to īpašo gaisotni pirms svētkiem? Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs gaida ciemos gan esošos, gan bijušos darbiniekus, kā arī darbiniekus, kuri strādāja Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrā un Jūrmalas Jauno dabas draugu centrā. 1969.gadā tika dibināts Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrs, kurš pilsētas bērniem piedāvāja

Lasīt vairāk…

15.decembrī Jūrmalas Mūzikas vidusskolā notika skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “Cits bazārs”. Te arī mūsējie!

Labākais darbā ar jaunatni 2018 – saņemam pateicības par dalību trīs nominācijās.

Pieredzes apmaiņa Madonas biznesa inkubatorā

18.-22. novembrim Tallinā notika mācību kurss ”NE(E)T working – towards inclusion in international youth work” Tajās piedalījās 24 pārstāvji no Igaunijas, Austrijas, Portugāles, Rumānijas, Francijas, Čehijas, Skotijas un Itālijas un Latvijas, lai kopīgi runātu un diskutētu par Neet jauniešu iekļaušanas iespējām Erasmus+ projektos. Kas ir NEET jaunietis? Tāds, kurš nemācās, nav darba attiecībās vai reģistrējies

Lasīt vairāk…

No 11. līdz 19.jūlijam Erasmus+ jauniešu apmaiņas “Me.You.Personality” ietvaros viesu namu Kalna Žagari ar smaidiem, smiekliem un aizrautīgu mācīšanos piepildīja bariņš optimistisku un mērķtiecīgu jauniešu no Latvijas, Itālijas, Francijas, Maltas, Lietuvas un Portugāles. Izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes un pārvarot izaicinājumus, jaunieši attīstīja savas personības iezīmes, mācījās sadarboties komandā, diskutēja un dalījās pieredzē par sociālo

Lasīt vairāk…