Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Jūrmalas pilsētas dome, Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs un Jūrmalas jauniešu dome septembri pasludina par Jauniešu mēnesi. Pirmo reizi Jūrmalā visa mēneša garumā ikvienam jaunietim būs iespēja iesaistīties vairākās radošās, aktīvās un izzinošās aktivitātēs un piedalīties interesantos un saistošos pasākumos. Jauniešu mēneša pasākumi notiks no 6.līdz pat 30.septembrim.Projekta mērķis ir nodrošināt Jūrmalas pilsētas jauniešiem interesantas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, sekmēt jauniešu sabiedrisko līdzdalību, prasmju pilnveidošanu un sociālo iekļaušanos.

Mēneša laikā tiks veidoti dažādi pasākumi, aktivitātes, kas pēc to tematiem ir sadalīti nedēļās. Pirmā nedēļa apvienos dažādus informatīvos pasākumus. Otrās nedēļas tēma būs sports un aktīvs dzīvesveids. Trešās nedēļas tēma – jauniešu līdzdalība. Ceturtā nedēļa apvienos visu par zaļu dzīvesveidu, veselību, un drošību, tai skaitā narkotisko vielu un citu vielu atkarībām. Piektā un noslēdzošā nedēļa tiks veltīta mākslai un kultūrai. Pasākumi plānoti tā, lai pārklātu pēc iespējas plašāku jauniešu interešu loku, un pēc iespējas vairāk iesaistītu neaktīvos jauniešus un, kas nav mazsvarīgi, jauniešus ar mazāk iespējām, piemēram, sociāli maznodrošinātos un trūcīgos jauniešus.

Pievienojieties Jauniešu mēneša aktivitātēm, uzziniet vairāk, esiet radoši un lieliski pavadiet brīvo laiku Jūrmalā! Vairāk informācijas par aktivitātēm, norises laikiem un vietām – „Facebook.com” profilā „Jūrmalas jaunieši”. Plašāka informācija e-pastā jurmalasjauniesi@gmail.com un pa tālruni 26182041.

Projektu finansē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Jūrmalas pilsētas dome. Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmā 2014.gadam no valsts budžeta finansējuma.

Comentāri ir slēgti.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).