Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

No 11. līdz 19.jūlijam Erasmus+ jauniešu apmaiņas “Me.You.Personality” ietvaros viesu namu Kalna Žagari ar smaidiem, smiekliem un aizrautīgu mācīšanos piepildīja bariņš optimistisku un mērķtiecīgu jauniešu no Latvijas, Itālijas, Francijas, Maltas, Lietuvas un Portugāles. Izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes un pārvarot izaicinājumus, jaunieši attīstīja savas personības iezīmes, mācījās sadarboties komandā, diskutēja un dalījās pieredzē par sociālo iekļaušanu. Gan no aktivitāšu vadītājiem, gan viens no otra dalībnieki iedvesmojās veidot savu pašapziņu un publisko tēlu, līdzdarboties un uzņemties iniciatīvu. Rezultātā jaunieši apkopoja ieteikumus saviem vienaudžiem, kā veicināt savas personības pozitīvu attīstību un radīja sadarbības idejas un plānus nākotnes projektiem sociālās iekļaušanas jomā.

Projekta ietvaros dalībnieki izveidoja vizuālo materiālu, kurā apkopoja gan ieteikumus sociālās iekļaušanas īstenošanai, gan skatījumu uz jauniešu līdzdalību, gan mīļākās metodes, kas iegūtas projekta ietvaros. Šī dalībniekiem bija arī lieliska iespēja apgūt pamatus vizuālā materiāla maketa izveidei.

Materiāls pieejams ŠEIT! 

                                    

Projekts “Me.You.Personality” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Comentāri ir slēgti.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).