Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Par mums

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs izveidots ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu 2009.gada 2.novembrī. Centrs veidojies apvienojot Jūrmalas Dabas draugu centru un Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centru.

Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrs dibināts 1969.gadā. Tajā tika piedāvāti dažādi tehniskie pulciņi – lidmodeļi, kuģu modelēšana, auto trases, dzelzceļa modelēšana, radioelektronika, datorpulciņš, dizaina, auto – retro, kartingu, kā arī autoapmācība.

Jūrmalas Dabas draugu centrs dibināts 1974.gadā. Centrā tika piedāvāti dažādi vides izglītības pulciņi, Asaru mazpulks, zīmēšana, tekstilmāksla, floristika, notika 5.-6.gadīgo apmācības. Centrā  izveidota vides izziņas taka, iekārtots dzīvās dabas stūrītis, kurā mitinās dažādi mīļdzīvnieciņi.

Šobrīd Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs piedāvā 32 pulciņus dažādās jomās. Centrā darbojas ap 500 audzēkņu, strādā 26 pedagogi. Pulciņu nodarbības notiek visā pilsētā. Centrā uzsākts darbs ar skolēnu pašpārvaldēm, izveidots jauniešu klubs.  Kā regulāri pasākumi ir „Raibās brīvdienas” skolu brīvlaiku nedēļās, dažādi vides izglītības konkursi, vasaras nometnes, izglītojoši semināri gan skolēniem, gan skolotājiem.

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs ir jaunatnes darba koordinators pilsētā. Tā strukstūvienība – Jaunatnes iniciatīvu centrs – aktīvi darbojas ar skolēnu pašpārvaldēm, koordinē Jūrmalas Jauniešu domes darbu, iesaistīts Jaunatnes lietu konsultatīvajā komisijā, realizē Erasmus+ projektus. Jaunatnes iniciatīvu centrs darbojas Raiņa ielā 50 – 40.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).