Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

18.-22. novembrim Tallinā notika mācību kurss ”NE(E)T working – towards inclusion in international youth work”

Tajās piedalījās 24 pārstāvji no Igaunijas, Austrijas, Portugāles, Rumānijas, Francijas, Čehijas, Skotijas un Itālijas un Latvijas, lai kopīgi runātu un diskutētu par Neet jauniešu iekļaušanas iespējām Erasmus+ projektos. Kas ir NEET jaunietis? Tāds, kurš nemācās, nav darba attiecībās vai reģistrējies bezdarbniekos. Iekļaušanas jautājumi kļuvuši par prioritātajiem darbā ar jaunatni jau vairākus gadus atpakaļ gan nacionālajā, gan arī Eiropas līmenī. Sabiedrības viedoklis par šo jauniešu daļu ir diezgan skarbs – slinki, stulbi, narkomāni. Vai tā tas patiešām ir? Protams, ka šo jauniešu vidū ir arī tādi, kam ir grūtības ar mācībām, kam trūkst motivācijas, kam ir dažādas atkarības, bet lielākoties jaunieši nav sevi atraduši – ir pārtraukuši mācības augstskolā, jo pirmais kurss parādījis, ka tas nav ko vēlās. Pēc vidusskolas nav uzsāktas mācības, jo arī nav īsti skaidra izvēle, ko tālāk darīt. Tās ir jaunās māmiņas, kuras pirms tam nav bijušas darba attiecībās .

Visiem jauniešiem ir dažādas vajadzības – izglītība, veselības pakalpojumi, valodu atbalsts, transporta atbalsts,  reizēm iespēja iznākt no izolācijas, uzsākt aktīvu dzīvesveidu. Ir jaunieši, kas ir ļoti aktīvi – viņi ceļo, iesaistās brīvprātīgā darbā gan Latvijā, gan ārvalstīs tādejādi meklējot sevi.

Apmācībās tika runāts par situāciju un riskiem katrā valstī. Par pieeju un risinājumiem darbam ar NEET jauniešiem. Daudz tika domāts par to vai un kā viņiem palīdzēs iesaiste Erasmus+ vai Eiropas Solidaritātes korpusa projektos. Apmācību dalībnieku vidū tika meklētas un atrastas kopīgas projektu idejas un veidots sākums turpmākai sadarbībai projektos, kas domāti NEET jauniešu atbalstam.

Evija Majore, Jūrmalas BJIC direktore

Comentāri ir slēgti.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).