Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Projekti

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra realizētie projekti

 

Gads

Projekta nosaukums

2018 Es.Tu.Personība/Me.You.Personality, “Erasmus+”
2018 Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2018, EK
2018 Esi aktīvs/Be active, “Erasmus+” EVS
2018 Sociālā iekļaušana jauniešu centros, sadarbībā ar JLK, “Erasmus+”
2017 Kafija ar politiķiem Jūrmalā, IZM Valsts programma
2017 Labi/Ok, “Erasmus+”
2017 Baltijas valstu partnerība cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības jomā, sadarbībā ar JLK, EK
2017 Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2017, EK
2017 Kultūras pirkstu nospiedums/Fingerprint of Cultures, “Erasmus+”
2017 Be prepared, “Erasmus+”
2016 Kopā esam, IZM Valsts programma
2016 Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2016, EK
2015 Proti un dari, ESF
2015 IN !, “Erasmus+”
2015 Ar mērķi nākotnē , IZM Valsts programma
2015 Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2015, EK
2015 Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkurss, Letera
2014 Eiropas brīvprātīgais Jūrmalas BJIC, “Erasmus+”
2014 Eurodesk reģionālā koordinatora pakalpojumi 2014, EK
2014 Jūrmalas Jauniešu mēnesis 2014, IZM Valsts programma
2014 Pilnveido sevi brīvprātīgā darbā, JPD SIP
2014 Interaktīvs vides objekts, JPD Vides projekts
2014 „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014”, ABLV
2014 Purva bruņurupucis mūsu mājās, JPD Vides projekts
2014 Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkurss, Letera
2013 Zilā karoga programma Jūrmalā un Latvijā, JPD Vides projekts
2013 Iepazīsti vidi sev apkārt, JPD Vides projekts
2013 Pierādi sevi brīvprātīgā darbā, JPD SIP
2013 „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014”, ABLV
2013 Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades elektronikas novirziena pulciņu atbalsta konkurss, Letera
2013 Together we can more, apmaiņas projekts Gruzija, Spānija, ES “Jaunatne darbībā”
2013 Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana, ES “Jaunatne darbībā”
2013 Solis ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā, demokrātijas projekts ar Zviedriju, ES “Jaunatne darbībā”
2012 Viss tavās rokās, jaunieti!, JPD SIP
2012 „Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012-2014”,  ABLV
2011 Atbalsts Jūrmalas BJIC attīstībai, IZM Valsts programma