Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Dzelzceļa modelēšana

Dzelzceļa modelēšana

Nodarbības: piektdiena , sestdiena plkst.15.00

Lielupes pamatskolā 229.kabinetā (2. stāvs)

Skolotājs: Aivars Dinbirs

Dalībnieki: 4.-12.klašu skolēni, jaunieši

Klases telpā atrodas dzelzceļa makets, kas ir izdomātas situācijas atveidojums 100 reižu samazinātā mērogā. Maketā ir atveidota pilsēta, ciemati, pakalni un ielejas, izbūvēta arī dzelzceļa līnija, pa kuru no stacijas uz staciju traucas vilciena sastāvi. Pulciņa dalībnieki, stāvot pie vadības pultīm, vada šo vilcienu kustību, iejūtoties gan lokomotīves mašīnista, gan stacijas dispečera, gan pārmijnieka lomā. Tāpat arī bērni piedalās maketa būvēšanā.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).