Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Radošā darbnīca “Meistarstiķis”

Radošā darbnīca “Meistarstiķis”

Nodarbība pirmdiena plkst. 16.35, trešdiena plkst.16.00

Skolotāja Raimonda Dubrovska

Notiek Slokas pamatskola (Mākslas skolas filiālē), Jūrmala

Dalībnieki no 10 gadu vecuma.

Mērķis sekmēt jauniešu radošo jaunradi un emocionālas, harmoniskas, konkurētspējīgas personības veidošanos, apgūstot rotaslietu un aksesuāru gatavošanas tehnikas no dažādiem materiāliem, radot ikvienam iespēju radošai pašizaugsmei un spēju izkopšanai.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).