Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Radošā darbnīca “Meistarstiķis”

Radošā darbnīca “Meistarstiķis”

Nodarbības: piektdienās pl.15.00

Skolotāja Raimonda Dubrovska

Dalībnieki: bērni un jaunieši no 7 -18 gadu vecumam.

Notiek Slokas pamatskola (Mākslas skolas filiālē)

Mērķis sekmēt jauniešu radošo jaunradi un emocionālas, harmoniskas, konkurētspējīgas personības veidošanos, apgūstot rotaslietu un aksesuāru gatavošanas tehnikas no dažādiem materiāliem, radot ikvienam iespēju radošai pašizaugsmei un spēju izkopšanai.