Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Rotaļnodarbības pirmsskolas bērniem

Nodarbības pirmdiena, trešdiena plkst.10.30, piektdiena plkst.16.00

Skolotāja: Marita Snipke

Norises vieta: Jūrmalas BJIC, Zemgales iela 4, Asari

Dalībniekiem no 2-5 gadu vecumam.

Muzikālas rotaļnodarbības bērniem kopā ar vecākiem. Nodarbības vienā reizē tiek ietverti vairāki darbošanās veidi, kuri tiek variēti-sasveicināšanās, dziedāšana, rotaļas ar kustībām, pirkstiņrotaļas, dziedāšana ar ritma instrumentiem, atsveicināšanās. Tēmas, kas caurvij paredzētās nodarbības mācību gada garumā, ir – gada ritms, gadalaiki, svētki.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).