Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Skaņu pasaule

Skaņu pasaule

Nodarbības trešdiena plkst.15:35

Skolotāja Marita Snipke

Notiek PII “Austras koks”, Jūrmala

Bērnim no 5-7 gadu vecumam.

Mērķis – sniegt praktiskās zināšanas vokālās un vokāli instrumentālās muzicēšanas jomās, attīstīt ritma izjūtu, veidot muzikālo gaumi.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).