Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Skaņu pasaule

Skaņu pasaule

Nodarbības:  trešdiena plkst.15:35

Skolotāja: Marita Snipke

Dalībnieki: bērni no 5-7 gadu vecumam.

Norises vieta: PII “Austras koks”, Ķemeri

Dziedāšana ansamblī un individuāli. Mērķis – sniegt praktiskās zināšanas vokālās un vokāli instrumentālās muzicēšanas jomās, attīstīt ritma izjūtu, veidot muzikālo gaumi.