Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Skauti un gaidas

Nodarbības: otrdiena plkst.18.00, sestdiena plkst.10.00

Skolotājs: Valdis Ēlerts

Dalībnieki: bērni un jaunieši no 7-25 gadu vecumam.

Norises vieta: Majoru vidusskola (laikā no 1.oktobra līdz 1.maijam); Lielupes osta (laikā no 1.maija – 1.oktobrim)

Skautu kustība ir visu pasauli aptveroša jauniešu kustība, kuras mērķis ir attīstīt jauniešiem un bērniem fiziskās iemaņas, prātu un pacelt garīgo vērtību skalu. Skautu un gaidu kustība ir brīvā laika izmantošanas iespēja, kura ietver komunikāciju ar skautiem visā pasaulē, sportiskas nodarbības dabā, nometņošanu, vides aizsardzību, patriotismu, izdzīvošanu dabā, radošo domāšanu.