Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Tēlotājmatemātika un tehnoloģijas

Tēlotājmatemātika un tehnoloģijas

Nodarbības: otrdiena pl.14.45

Skolotāja: Sintija Tjarve

Dalībnieki: bērni un jaunieši no 8-14 gadu vecumam.

Norises vieta: Slokas pamatskola

Mērķis – sekmēt dalībnieku vispusīgu attīstību un pilnveidošanos par matemātiski domājošām tehniski radošām, aktīvām, sociāli atbildīgām personībām, veidojot praktisko pieredzi kombinējot dažādus darbībus veidus. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas tēlotājmatemātikā un tehniskajā jaunradē.