Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Vides klubs “Zaļie spiegi”

Vides klubs “Zaļie spiegi”

Nodarbības pirmdiena, ceturtdiena 14.00-16.15

Skolotāja Ilita Bērziņa

Notiek Bulduru dārzkopības vidusskolā, Viestura prospekts 8, Jūrmala

Mērķis – veicināt ekoloģisko vērību izpratni, veidot attieksmi un prasmes, lai izglītojamie spētu analizēt situācijas un savu rīcību vidē, pieņemt lēmumus, kuri nodrošina tās saglabāšanu un kvalitātes uzlabošanu, sekmējot izglītībuilgtspējīgai attīstībai un jauniešu profesionālās karjeras veidošanu.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).