Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs

Laiks. Ir laiks tikties. Vai jūtat to īpašo gaisotni pirms svētkiem?

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs gaida ciemos gan esošos, gan bijušos darbiniekus, kā arī darbiniekus, kuri strādāja Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrā un Jūrmalas Jauno dabas draugu centrā.

1969.gadā tika dibināts Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centrs, kurš pilsētas bērniem piedāvāja pulciņus ar tehnisku ievirzi. Savukārt 1974.gadā dibināja Naturālistu staciju, kas vēlāk pārtapa Dabas draugu centrā un piedāvāja vides izglītības un kultūrizglītības pulciņus. Ar 2009.gada 1.oktobra lēmumu abas iestādes tika apvienotas, izveidojot Bērnu un jauniešu interešu centru.

Comentāri ir slēgti.

Statistical data collected by Statpress SEOlution (blogcraft).